NOVÁ INTERAKTIVNÍ LÉČBA V LÁZNÍCH VELKÉ LOSINY

11. 1. 2023 -

V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny se od nového roku otevře Telerehabilitační laboratoř, která bude disponovat přístroji vyvinutými týmem odborníků ze společného pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Jde o speciální interaktivní systém Homebalance pro terapii poruch rovnováhy a koordinace pohybu, který využívá biologické audiovizuální zpětné vazby.

Homebalance
Homebalance

Systém Homebalance jsme instalovali před několika měsíci a v návaznosti na výsledky a zkušenosti z testovacího období, jsme se rozhodli pro jeho širší využití. Od nové Telerehabilitační laboratoře, kde bude systém Homebalance využíván ve větší míře než doposud, si slibujeme větší dostupnost a zkvalitnění péče o naše klienty pomocí těchto moderních technologií" sdělil generální ředitel lázeňské skupiny ROYAL SPA Martin Plachý.

JAK TERAPIE PROBÍHÁ

Při samotném cvičení s unikátním rehabilitačním přístrojem Homebalance pacient stojící na tenzometrické plošině a změnami polohy svého těžiště ovládá herní scénu zobrazenou na displeji tabletu. Úkoly jsou kombinovány s tréninkem kognitivních funkcí. Scény s audiovizuální zpětnou vazbou je možné ovládat také bez využití plošiny náklonem tabletu a pohyby horních končetin. Přístroje okamžitě vyhodnocují správnost vykonávaných pohybů a sledují zlepšení stavu pacientů.

ŠIROKÉ SPEKTRUM VYUŽITÍ

rehabilitačním lékařství je používán v rámci komplexní terapie u pacientů nejrůznějších diagnóz, a to i v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení. Terapie s plošinou Homebalance je vhodná pro pacienty s poruchami rovnováhy a chůze z neurologických, traumatologických a ortopedických důvodů, nebo například u diabetických neuropatií. V pediatrii je využíván zejména u poúrazových stavů nebo u dětské mozkové obrny. V geriatrii ho můžou senioři využívat především v prevenci pádů z důvodů poruch rovnováhy. Systém je též určen pro pacienty po ortopedických operacích a pro pacienty se sníženou pohyblivostí dolních končetin. Má pozitivní efekt na stabilitu, koordinaci pohybu, prostorovou orientaci, délku reakční doby, paměť, pozornost a motivaci k pravidelnému cvičení.

„Lázeňská léčba musí flexibilně reagovat na aktuální trendy a požadavky klientů 21. století uplatněním moderních léčebných postupů. Jedinou možnou cestou, jak toho dosáhnout, je sledování a využívání nejnovějších vědeckých poznatků a zapojení se do vědeckého výzkumu v oblasti rehabilitace a balneologie. TERMÁLNÍ LÁZNĚ Velké Losiny, jako nejstarší moravské lázně, vždy poskytovaly lázeňskou léčbu s uplatněním nejmodernějších léčebných postupů. Zapojením systému Homebalance tak lázně Velké Losiny splňují nejnáročnější požadavky pro léčbu založenou na použití moderních terapeutických metod v kombinaci s využitím přírodních léčivých zdrojů," říká primář MUDr. Miroslav Vaštík, Ph.D.

VIDEO

Prohlédněte si terapii Homebalance v praxi a zhlédněte krátké video.