Zpracování osobních údajů

Informujeme Vás, že zasláním životopisu do společnosti Lázně Velké Losiny, s. r. o., Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, IČ: 28561813 (součástí Lázní Velké Losiny je i Termální park, Komenského 235, Velké Losiny a Hotel Diana, Žárovská 618, Velké Losiny), dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat v něm uvedených za účelem výběru vhodného zaměstnance, sjednání pracovní smlouvy a jejich dalšímu uchování v interní databázi naší společnosti po dobu 5ti let. Vaše data budou použita pouze k účelům vyhledávání vhodných pracovních nabídek pro vaši osobu v našich zařízeních. Poskytnutím těchto dat zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost. Mezi zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické osobě (mimo společnosti skupiny Royal Spa jmenovitě Royal Spa, a. s., Pod Kamennou 1009, 763 26 Luhačovice, IČ: 26968614, LS Royal Mariánské Lázně, a. s., Lesní 345, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 49790731, Léčebné lázně Luhačovice – Sanatorium Miramare, s. r. o., Bezručova 338, 763 26 Luhačovice, IČ: 60727942, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s. r. o. č. 664, 687 22 Ostrožská Nová Ves, IČ: 47915005). V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností. V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Royal Spa, a. s., Pod Kamennou 1009, 763 26 Luhačovice, IČ: 26968614. Můžete též kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese hr@royalspa.cz.