Pro klienty zdravotních pojišťoven

 V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny můžete absolvovat odbornou lázeňskou péči hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše.

 3. Navrhující lékař uvede do „Návrhu" indikaci i lázeňské místo a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. Praktický lékař může také navrhnout ambulantní rehabilitační péči.

 5. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout.

 6. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - nabídka pobytů.

Zdravotní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP)
 • Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP ŠKODA)

Možnosti lázeňské péče

Komplexní lázeňská péče (KLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí léčbu, ubytování i celodenní stravu na 21 nebo 28 dnů (nadstandardní ubytování za doplatek).
 • Nabízíme možnost rezervace konkrétního termínu, za který klient hradí administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

 • Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu na 14 nebo 21 dnů.
 • Ubytování a stravování si hradí klient sám.
 • Rezervace konkrétního termínu pobytu za vratný poplatek ve výši 1 000 Kč.

Ambulantní rehabilitační péče

 • Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu, jedná se o žádanky typu FT nebo K.
 • Léčba probíhá pobytovou formou, kdy klient hradí ubytování a stravu.

Předběžná rezervace termínu

Položky označené * jsou povinné.

UVEĎTE KONTAKTNÍ ÚDAJE:

VYPLŇTE ÚDAJE O POBYTU:

Přihlášením k odběru novinek a obchodních nabídek souhlasím s tím, že pro tento účel bude společnost Lázně Velké Losiny, s. r. o., Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny, IČ: 28561813 po dobu 10 let zpracovávat údaje o mém jménu, příjmení a e-mailové adrese. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat e-mailovou zprávou zaslanou na marketing@lazne-losiny.cz.
Informace o zpracování osobních údajů

  

 

Doplňující informace

Vážení klienti, v případě stížnosti nebo reklamace se prosím obracejte na pracovníky hotelové recepce. Zde Vám zajistíme termín schůzky s kompetentním pracovníkem, který s Vámi stížnost nebo reklamaci ochotně vyřeší k Vaší spokojenosti.

V případě nesouhlasu s vyřízením Vaší stížnosti se obracejte na příslušný správní orgán (Krajský úřad Olomouckého kraje) a to s uvedením důvodu nesouhlasu s vyřízením stížnosti.