Ochota a profesionalita

4. 12. 2019 -

Velkou pochvalu celému personálu, zejména terapeutům, za vlídnost, ochotu a profesionalitu. Jídlo bylo velmi dobré, chutné, obsluha vzorná. Velmi nám všichni vycházeli vstříc včetně recepčních, sester a p. doktorek a p. Dr. ortopeda. Byla jsem velmi spokojená, odjíždím s velmi dobrým pocitem a všem budu Vaše rehabil. středisko doporučovat.