Personál vlídný a vstřícný

29. 1. 2020 -

Chci vyzvednout přístup a vysokou úroveň práce Zuzany Sittové. Vřelé díky všem, personál je veskrze vstřícný a vlídný. Bc. Lukáš Pjosa trpělivě opravoval mé chybné držení těla a špatné kroky, za což upřímně děkuji. (klient lázeňského sanatoria ŠÁRKA)