Odborný a lidský přístup

24. 8. 2021 -

Cením si odborného a lidského přístupu paní MUDr. Dědičové při vyšetření a určení procedur. Velmi si cením poskytované služby sester u bazénu. Většina pacientů než se zorientuje, potřebuje radu, kde se co nachází a toto je nejfrekventovanější místo, kam se obrací. Moc děkuji. Abych nezapomněl na paní v recepci hotelu a jimi poskytované služby, mají přístup a přehled. Děkuji. Týdenní pobyt u vás se nám líbil. Moc děkujeme.