Příkladná péče

14. 9. 2021 -

Chtěla bych zejměna poděkovat za příkladnou péči o nás pacienty a vše co se týká bazénu, milé paní Olince Dvořákové za její vzornou práci a ochotu naslouchat nám, pacientům. S úctou a vděčností ještě jednou děkuji Iveta Slačíková