Vlídný přístup

25. 2. 2023 -

Děkuji za vzornou péči jak rehabilitačních sester, fyzioterapeutů a lékařů. Jejich rady a připomínky mi pomohly překonat pooperační bolesti. Jejich přístup k pacientům byl nejen profesionální, ale i lidský a vlídný. Chtěla bych poděkovat veškerému personálu, rehabilitačním sestrám, fyzioterapeutům, lékařům za vynikající přístup, ochotu a profesionální chování. Jejich povzbudivá slova mne motivovala a donutila cvičit podle jejich rad. Klient KLP / Sanatorium Šárka