Léčebné indikace a popis

Nemoci neurologické

VI. Dospělí
 • VI/1 Obrna lícního nervu, Postpoliomyelitický syndrom, chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze
 • VI/2 Plyneuropatie s paretickými projevy.
 • VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.
 • VI/4 Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.
 • VI/5 Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.
 • VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.
 • VI/7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.
 • VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.
 • VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy.
 • VI/10 Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.
 • VI/11 Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).

XXVI. Děti

 • XXVI/1 Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.
 • XXVI/2 Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.
 • XXVI/3 Dětská mozková obrna, mozečkové syndromy, hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
 • XXVI/4 Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
 • XXVI/5 Kořenové syndromy vertebrogenního původu.

Nemoci pohybového ústrojí

VII. Dospělí
 • VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc) soustavně léčené v rámci ambulantní péče.
 • VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční), sekundární artritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče.
 • VII/4 Mimokloubní revmatismus soustavně léčený v rámci ambulantní péče, difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
 • VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní, kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.
 • VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).
 • VII/7 Koxartroza, goartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.
 • VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie.
 • VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.
 • VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.
 • VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.
 • VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.
XXVII. Děti
 • XXVII/1 Juvenilní chronická artritis, jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.
 • XXVII/2 Vrozené či získané ortopedické vady.
 • XXVII/3 Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.
 • XXVII/4 Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba v soustavné rehabilitační péči.
 • XXVII/5 Osteochondrózy ve stádiu reparačním, Morbus Perthes ve stádiu reparačním, primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.
 • XXVII/6 Morbus Schuermann.
 • XXVII/7 Vertebrogenní algický syndrom.

Nemoci kožní

X. Dospělí
 • X/1 Atopický ekzém.
 • X/2 Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.
 • X/3 Toxická kontaktní dermatitis, ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.
 • X/4 Chronické dermazózy nereagující na ambulantní léčbu.
 • X/5 Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.
XXX. Děti
 • XXX/1 Psoriasis vulgaris - chronické a recidivující formy.
 • XXX/2 Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického, chronické prurigo.
 • XXX/3 Indurativní a konglobující formy akné.
 • XXX/4 Sklerodermie.
 • XXX/5 Ichtyózy.
 • XXX/6 Chronické dermatózy.
 • XXX/7 Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.

Nemoci onkologické

Pro celou indikační skupinu onkologie se přírodní léčivý zdroj nestanovuje, ale je vhodný podle orgánového postižení.

I. Dospělí
XXI. Děti

Nemoci oběhového ústrojí

II. Dospělí
 • II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě arterosklerotickém nebo zánětlivém.
 • II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, chronický lymfatický edém.