Do lázní přes zdravotní pojišťovnu

Poradíme Vám, jak postupovat při žádosti o návrh na lázeňskou péči hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní lázeňskou péči,příspěvkovou lázeňskou péči nebo ambulatní lázeňskou péči..

 3. Navrhující lékař uvede do Návrhu indikaci i lázeňské místo a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Požádejte svého lékaře o navržení léčby v našich termálních lázních Lázně Velké Losiny, s.r.o.

 4. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout. 

 5. Schválený návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás. Máte také možnost rezervovat konkrétní termín pobytu komplexní nebo příspěvkové lázeňské péčeUkaž rezervaci termínu

NÁVRH NA LÁZEŇSKOU PÉČI - ONLINE

Lékař navrhující lázeňskou péči může vyplnit online formulář na webových stránkách Svazu léčebných lázní ČR. Ukaž více informací

NÁVRH NA LÁZEŇSKOU PÉČI - TISKOPIS

Požádejte lékaře, aby vypsal Lázně Velké Losiny, s.r.o. na první místo v návrhu na lázeňskou péči.

Návrh na lázeňskou péči 


Zdravotní pojišťovny

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • Revírní bratrská pokladna (RBP)
 • Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP ŠKODA)

V případě, že Vám lázně lékař nenavrhne nebo zdravotní pojišťovna neschválí, můžete absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce. - nabídka pobytů.