Pro klienty zdravotních pojišťoven

 V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH Velké Losiny můžete absolvovat odbornou lázeňskou péči hrazenou Vaší zdravotní pojišťovnou.

Postup žádosti o lázeňskou péči

 1. Základem je dokument Návrh na lázeňskou péči, který vypisuje praktický lékař na doporučení odborného nebo ošetřujícího lékaře.

 2. Návrh může vypsat také odborný lékař před ukončením hospitalizace nebo při Vaší ambulantní kontrole Vám písemně doporučí lázeňskou léčbu. Toto doporučení odevzdáte praktickému lékaři, který pro Vás „Návrh na lázeňskou péči" vypíše.

 3. Navrhující lékař uvede do „Návrhu" indikaci i lázeňské místo a odešle jej do zdravotní pojišťovny. Dle zdravotního stavu klienta může navrhnout komplexní či příspěvkovou lázeňskou péči.

 4. Praktický lékař může také navrhnout ambulantní rehabilitační péči.

 5. Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař dané zdravotní pojišťovny. Bez souhlasu revizního lékaře nelze lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou poskytnout.

 6. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce - nabídka pobytů.

Možnosti lázeňské péče

spolupracujeme

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • Oborová zdravotní pojišťovna

 • Vojenská zdravotní pojišťovna

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • Revírní bratrská pokladna

 • Zdravotní pojišťovna Škoda

  Vážení klienti, v případě stížnosti nebo reklamace se prosím obracejte na pracovníky hotelové recepce. Zde Vám zajistíme termín schůzky s kompetentním pracovníkem, který s Vámi stížnost nebo reklamaci ochotně vyřeší k Vaší spokojenosti.

  V případě nesouhlasu s vyřízením Vaší stížnosti se obracejte na příslušný správní orgán (Krajský úřad Olomouckého kraje) a to s uvedením důvodu nesouhlasu s vyřízením stížnosti.