Léčebné procedury

Rehabilitace

Rehabilitace (kinezioterapie) je po vodě druhým základním pilířem lázeňské léčby. Jde o soubor diagnostických a léčebných metodik a postupů aplikovaných fyzioterapeutem, který úzce spolupracuje s lázeňským lékařem. Tyto metodiky využívají zejména přirozené lidské aktivity, kterou je pohyb k ovlivnění změn v tělesných systémech. Přirozeně nejvíce pracujeme s kloubním a nervosvalovým aparátem. Nedílnou součástí rehabilitace je rovněž instruktáž klienta a doporučení pro další terapii. Pohybovou léčbu je možné aplikovat formou individuálních nebo skupinových cvičení koncipovaných s ohledem na diagnózy nebo použité metody.

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ

  • Měkké techniky slouží k uvolnění svalového napětí a obnovení přirozené elasticity kůže a podkoží.
  • Analytický léčebný tělocvik pracuje s oslabenými a zkrácenými svalovými skupinami, obnovuje pohybové rozsahy s použitím diagnostických testů.
  • Léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě zahrnuje širší spektrum metod. Patří sem například PNF, senzomotorická stimulace a další.

SKUPINOVÉ CVIČENÍ

Skupinové cvičení zahrnuje ověřené sestavy cviků a pohybových aktivit. Patří sem cvičení s pružnými lany (koncept SMS) zaměřené na svalovinu plnící stabilizační funkci, cvičení na míčích využívající principu nestabilní plochy, cvičení na lavičkách a žíněnkách zaměřené na celkovou kondici.

POHYBOVÁ LÉČBA VE VODĚ (HYDROKINEZIOTERAPIE)

APLIKACE: pohybová aktivita v termálním bazénu řízená terapeutem. Je využíván vztlak vody (nadlehčení), který ulehčuje pohyb postižených částí těla a stimuluje kloubní, svalové a kožní receptory. Teplota vody 36 - 37 °C.
INDIKACE: bolestivé stavy, hybné poruchy, omezení kloubní pohyblivosti.
KONTRAINDIKACE: akutní infekční nemoci, nekompenzovaná hypertenze, dekompenzované srdeční a oběhové nemoci, epilepsie, otevřené rány.

NORDIC WALKING

Přirozený lidský pohyb je díky speciálním holím ještě přirozenější, protože aktivně zapojuje i další svalové skupiny našeho těla a tím usnadňuje vlastní lokomoci. Odlehčuje dolní končetiny, více podporuje činnost oběhových a dýchacích orgánů a současně zvyšuje pozitivním způsobem látkovou výměnu, celkový energetický výdej a napomáhá vyplavování toxických látek z těla (min. 3 osoby).

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Fyzikální léčba zahrnuje široké spektrum léčebných metodik založených na aplikaci fyzikálních energií jako je elektrický proud, zvuk, světlo, magnetické pole, pohyb a teplo. U všech procedur je nutná indikace lékařem.

Diadynamik

APLIKACE: dvě elektrody se aplikují na místo předepsané lékařem.
INDIKACE: svalové, kloubní ale i mimokloubní bolesti.
KONTRAINDIKACE: kardiostimulátor, hnisavá onemocnění kůže, záněty žil, kovový implantát v dráze a další.

Interferenční proudy

APLIKACE: elektrody se aplikují na místo předepsané lékařem.
INDIKACE: svalové, kloubní ale i mimokloubní bolesti.
KONTRAINDIKACE: kardiostimulátor, hnisavá onemocnění kůže, záněty žil, gravidita, roztroušená skleróza, kovový implantát v dráze a další.

Träbertovy proudy

APLIKACE: nízkofrekvenční pulzní proudy, které se aplikují pomocí elektrod na postiženou oblast a mají výrazný analgetický účinek.
INDIKACE: po úrazech, bolesti páteře, degenerativní onemocnění malých a velkých kloubů, chronické záněty kloubů, mírnění nervových a svalových bolestí.
KONTRAINDIKACE: kardiostimulátor, těhotenství, horečky, krvácivé stavy.

Kombinovaná ELEKTROléčba

APLIKACE: kombinace ultrazvuku s různými druhy elektrických proudů.
INDIKACE: akutní a chronické bolesti pohybového aparátu.
KONTRAINDIKACE: kardiostimulátor, těhotenství, horečky, krvácivé stavy.

MAGNETOTERAPIE

APLIKACE: postižené místo je vystaveno působení magnetického pole, dochází ke zvýšení prokrvení tkání, ovlivnění vnímání bolesti, tlumení zánětu a otoku. Urychluje hojení a relaxuje svalovinu.
INDIKACE: svalové, kloubní ale i mimokloubní bolesti, hojení ran, osteoporosa.
KONTRAINDIKACE: kardiostimulátor, menstruace, těhotenství, nádorová onemocnění, některá psychická onemocnění, relativní kontraindikace epilepsie.
UPOZORNĚNÍ: pokud máte v těle kovové materiály, vždy to oznamte lékaři.

ULTRAZVUK

APLIKACE: terapeut ovlivňuje cílovou tkáň ultrazvukovými vlnami. Zvyšuje prokrvení a průchodnost kapilár. Ovlivňuje svalové napětí.
INDIKACE: svalové, kloubní ale i mimokloubní bolesti, hojení jizev.
KONTRAINDIKACE: ardiostimulátor, kovový implantát v dráze a další.

Presoterapie (LYMFOVEN)

APLIKACE: speciální aplikátor na dolní a horní končetiny, který je zdrojem proměnlivého tlaku. Změny tlaku působí na kůži a podkoží, ovlivňují prokrvení a funkci lymfatického systému.
INDIKACE: lymfatické otoky končetin, nekardiální otoky, celulitida.
KONTRAINDIKACE: rozsáhlejší varixy, záněty žil, otevřené rány, zhoubné nádory.

SUCHÁ UHLIČITÁ KOUPEL

APLIKACE: plyn je aplikován do plastového vaku, který obepíná tělo. Působení plynu je celotělové a dociluje výrazného prokrvení kůže a podkoží. 
INDIKACE: bolestivé stavy pohybového systému, svalové napětí, stres, poruchy prokrvení, hypertenze, únavový syndrom, regenerace po zátěži.
KONTRAINDIKACE: akutní infekční onemocnění, klaustrofobie, dekompenzovaný krevní tlak.

Fototerapie

Jasné světlo

APLIKACE: léčba jasným světlem navozuje duševní pohodu, zahání únavu, odstraňuje stres a deprese, zlepšuje poruchy spánku a výkonnost, tiší bolest, v období podzimu a zimy odbourává tukové tkáně.
INDIKACE: deprese, nevýkonnost, únava.
KONTRAINDIKACE: individuální nesnášenlivost.

BIOLAMPA

APLIKACE: polarizované světlo ovlivňuje zejména buněčné pochody a vnímání bolesti, tlumí zánět, podporuje hojení.
INDIKACE: pooperační a popáleninové jizvy, proleženiny a nehojící se rány kůže.
KONTRAINDIKACE: záněty, infekční onemocnění, horečky.

SOLUX

APLIKACE: infračervený zářič zahřívá kožní povrch, teplo způsobí otevření kožních cév a zvýší prokrvení v cílové tkáni. Snižuje svalové napětí.
INDIKACE: chronické bolestivé syndromy pohybového aparátu, artróza, chronické záněty dutin.
KONTRAINDIKACE: infekční onemocnění, horečky.

Hřebenový zářič

APLIKACE: lokální zářič ve formě hřebenu na hojení lupénky v kštici.
INDIKACE: lupénka v kštici.
KONTRAINDIKACE: poraněná kůže v kštici.

UVB záření

APLIKACE: UVB záření (přístroj Waldmann) aktivuje samoléčebné schopnosti těla a jeho obranné mechanismy, zpomaluje chorobné a degenerativní procesy v buňkách a urychluje metabolizmus, hojení a regeneraci poškozené tkáně.

SPECIÁLNÍ TERAPIE

PLYNOVÁ INJEKCE

APLIKACE: tenkou injekční jehličkou je aplikován oxid uhličitý do podkoží. Dojde ke zvýšení prokrvení a k odstranění bolesti z postižené oblasti a relaxaci svalového napětí. 
INDIKACE: bolestivé stavy pohybového systému, svalové napětí.
KONTRAINDIKACE: užívání léků ovlivňujících srážení krve, krvácivé stavy, akutní infekty a otevřené rány v okolí.

KINESIOTAPING

APLIKACE: metoda prováděná pomocí pevných, pružných lepících pásků. Dotyková stimulace kůže a mechanické působení náplasti tahem, význam má i barva tejpu. Hlavními účinky jsou zlepšení funkce svalů, zmírnění bolesti, podpora funkce kloubu, aktivace
mízního toku, zlepšení mikrocirkulace.
INDIKACE: tejpování - svalová dysbalance, lymfatické otoky, zlepšení stavu jizev, fascií, zkrácení doby hojení rány - poúrazové stavy, bolesti zad a kloubů.
KONTRAINDIKACE: hnisavé kožní projevy, otevřené rány, ekzemy, alergie na složky tejpu.

in-body

APLIKACE: přístrojem InBody 770 určeným pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla.
INDIKACE: diabetes melitus, obezita, hypertenze, prevence proti zdravotním rizikům spojeným s nadváhou či obezitou nebo naopak s velmi nízkou hmotností.
KONTRAINDIKACE: osoby s kardiostimulátorem, těhotné ženy do 12. týdne těhotenství.