Léčebné procedury

Fyzioterapie

Fyzioterapie je po vodě druhým základním pilířem lázeňské léčby. Jde o soubor diagnostických a léčebných metodik a postupů aplikovaných fyzioterapeutem, který úzce spolupracuje s lázeňským lékařem. Tyto metodiky využívají zejména přirozené lidské aktivity, kterou je pohyb k ovlivnění změn v tělesných systémech. Přirozeně nejvíce pracujeme s kloubním a nervosvalovým aparátem. Nedílnou součástí fyzioterapie je rovněž instruktáž klienta a doporučení pro další terapii. Pohybovou léčbu je možné aplikovat formou individuálních nebo skupinových cvičení koncipovaných s ohledem na diagnózy nebo použité metody.

INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ

  • Měkké techniky slouží k uvolnění svalového napětí a obnovení přirozené elasticity kůže a podkoží.
  • Analytický léčebný tělocvik pracuje s oslabenými a zkrácenými svalovými skupinami, obnovuje pohybové rozsahy s použitím diagnostických testů.
  • Léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě zahrnuje širší spektrum metod. Patří sem například PNF, senzomotorická stimulace a další.

SKUPINOVÉ CVIČENÍ

Skupinové cvičení zahrnuje ověřené sestavy cviků a pohybových aktivit. Patří sem cvičení s pružnými lany (koncept SMS) zaměřené na svalovinu plnící stabilizační funkci, cvičení na míčích využívající principu nestabilní plochy, cvičení na lavičkách a žíněnkách zaměřené na celkovou kondici.

NORDIC WALKING

Přirozený lidský pohyb je díky speciálním holím ještě přirozenější, protože aktivně zapojuje i další svalové skupiny našeho těla a tím usnadňuje vlastní lokomoci. Odlehčuje dolní končetiny, více podporuje činnost oběhových a dýchacích orgánů a současně zvyšuje pozitivním způsobem látkovou výměnu, celkový energetický výdej a napomáhá vyplavování toxických látek z těla (min. 3 osoby).

POHYBOVÁ LÉČBA VE VODĚ (HYDROKINEZIOTERAPIE)

APLIKACE: pohybová aktivita v termálním bazénu řízená terapeutem. Je využíván vztlak vody (nadlehčení), který ulehčuje pohyb postižených částí těla a stimuluje kloubní, svalové a kožní receptory. Teplota vody 36 - 37 °C.
INDIKACE: bolestivé stavy, hybné poruchy, omezení kloubní pohyblivosti.
KONTRAINDIKACE: akutní infekční nemoci, nekompenzovaná hypertenze, dekompenzované srdeční a oběhové nemoci, epilepsie, otevřené rány.

AQUA AEROBIC

Zábavná forma cvičení, která využívá přirozeného odporu a vztlaku vody a představuje nenásilnou, avšak účinnou formu fyzické zátěže (nezatěžuje velké klouby a páteř). Hodí se pro všechny věkové kategorie s různou úrovní fyzické zdatnosti (trpíte-li určitými obtížemi, je doporučená konzultace s lékařem). Je zaměřen na zlepšení všech složek fyzické zdatnosti - svalovou sílu a vytrvalost, správné držení těla, pružnost kloubů a také nervosvalovou koordinaci.

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

ELEKTROTERAPIE

APLIKACE: přiložení elektrod na cílové místo na povrchu těla. Elektrický proud ovlivňuje prokrvení tkáně, napětí svalu a dráhy bolesti.

ULTRAZVUK

APLIKACE: terapeut ovlivňuje cílovou tkáň ultrazvukovými vlnami. Zvyšuje prokrvení a průchodnost kapilár. Ovlivňuje svalové napětí.

SVĚTLOLÉČBA

APLIKACE: léčba jasným světlem navozuje duševní pohodu, zahání únavu, odstraňuje stres a deprese, zlepšuje poruchy spánku a výkonnost, tiší bolest, v období podzimu a zimy odbourává tukové tkáně.

BIOTRONOVÁ LAMPA

APLIKACE: polarizované světlo ovlivňuje zejména buněčné pochody a vnímání bolesti, tlumí zánět, podporuje hojení.

FOTOTERAPIE

APLIKACE: UVB záření (přístroj Waldmann) aktivuje samoléčebné schopnosti těla a jeho obranné mechanismy, zpomaluje chorobné a degenerativní procesy v buňkách a urychluje metabolizmus, hojení a regeneraci poškozené tkáně.

MAGNETOTERAPIE

APLIKACE: postižené místo je vystaveno působení magnetického pole, dochází ke zvýšení prokrvení tkání, ovlivnění vnímání bolesti, tlumení zánětu a otoku. Urychluje hojení a relaxuje svalovinu.
UPOZORNĚNÍ: pokud máte v těle kovové materiály, vždy to oznamte lékaři.

SOLUX

APLIKACE: infračervený zářič zahřívá kožní povrch, teplo způsobí otevření kožních cév a zvýší prokrvení v cílové tkáni. Snižuje svalové napětí.
INDIKACE: bolestivé stavy, svalové napětí a křeče.
KONTRAINDIKACE: netolerance tepla, otevřené rány a kožní nemoci v místě podání.

SPECIÁLNÍ TERAPIE

AKUPUNKTURA

APLIKACE: speciálně vyškoleným lékařem jsou aplikovány jednorázové jehly do akupunkturních bodů na těle nebo na uchu. K aplikaci je možné využít i moxy.
INDIKACE: spadají do kompetence lékaře, který vždy musí léčbu posoudit.
KONTRAINDIKACE: individuální, mimo jiné stávající hormonální léčba.

PLYNOVÁ INJEKCE

APLIKACE: tenkou injekční jehličkou je aplikován oxid uhličitý do podkoží. Dojde ke zvýšení prokrvení a k odstranění bolesti z postižené oblasti a relaxaci svalového napětí. Před léčbou je nutná lékařská konzultace nebo vyšetření.
INDIKACE: bolestivé stavy pohybového systému, svalové napětí.
KONTRAINDIKACE: užívání léků ovlivňujících srážení krve, krvácivé stavy, akutní infekty a otevřené rány v okolí.

SUCHÁ UHLIČITÁ KOUPEL

APLIKACE: plyn je aplikován do plastového vaku, který obepíná tělo. Působení plynu je celotělové a dociluje výrazného prokrvení kůže a podkoží. Před léčbou je nutná lékařská konzultace nebo vyšetření.
INDIKACE: bolestivé stavy pohybového systému, svalové napětí, stres, poruchy prokrvení, hypertenze, únavový syndrom, regenerace po zátěži.
KONTRAINDIKACE: akutní infekční onemocnění, klaustrofobie, dekompenzovaný krevní tlak.